Artikel 185 WVW niet van toepassing op ongeval tussen scootmobiel en auto

      Reacties uitgeschakeld voor Artikel 185 WVW niet van toepassing op ongeval tussen scootmobiel en auto

Artikel 185 wegenverkeerswet

Even je geheugen opfrissen, of misschien heb je er al eens mee te maken gehad, dan vergeet je het nooit weer.
Artikel 185 van de Wegenverkeerswet geeft een bijzondere regel voor het geval een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer (lees voetganger of fietser) schade lijdt door een ongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is. De eigenaar van het motorrijtuig is in het beginsel aansprakelijk voor de schade, tenzij overmacht kan worden aangetoond. Iets wat in de praktijk niet vaak het geval is.
Wij van dutsen.nl hebben in de praktijk dergelijke ongevallen voorbij komen en wij vinden dat in sommige gevallen deze wet heel onterecht voelt voor sommige automobilisten.
De wet is opgezet om de “zwakkere”verkeersdeelnemer te beschermen.

Scootmobiel vs Auto

Het hof in Den Bosch oordeelde in een arrest van 26 september 2017 dat dit artikel niet opgaat voor een scootmobiel. De bestuurder van een scootmobiel vond dat een scootmobiel weliswaar een motorrijtuig is, maar dat een scootmobiel veel kleiner is en daardoor moet worden gezien als een zwakke verkeersdeelnemer.
In dit arrest heeft het hof bevestigd dat artikel 185 WVW niet van toepassing is op een ongeluk tussen een scootmobiel en een auto. Deze casus zal weer een vervolg krijgen bij de rechtbank. In die procedure zal de bestuurder van de scootmobiel moeten stellen dat sprake is van een concrete onrechtmatige gedraging van de bestuurder van de auto. De bewijslast is in dat geval veel zwaarder.

Autoverzekering vergelijken

Diverse verzekeraars gaan in het geval van terugval van no-claim in een dergelijke situatie anders om.
Het blijft belangrijk om je vergelijking dus niet alleen op basis van de prijs te doen, maar ook eens de voorwaarden van de autoverzekering te vergelijken. U kunt hier uw autoverzekering vergelijken. Bij ons kunt u dus ook op polisvoorwaarden vergelijken.