Eigen risico en zorgpremie 2018 stijgen fors

      Reacties uitgeschakeld voor Eigen risico en zorgpremie 2018 stijgen fors

Het eigen risico stijgt volgend jaar naar verwachting naar 400 Euro. De stijging van het eigen risico heeft vooral te maken met de verwachte loonstijging in de zorg. Alleen vorig jaar is het eigen risico gelijk gebleven, maar de jaren daarvoor steeg het eigen risico ook al met zo’n 10 of 15 Euro per jaar.

Naast het eigen risico dat stijgt gaat zoals het er nu naar uitziet ook de zorgpremie over 2018 omhoog met 6 Euro per maand.

Hier staat tegenover dat waarschijnlijk de zorgtoeslag flink zal gaan toenemen. Het vermoeden is dat dit met 130 Euro zal groeien.

De zorgverzekeraars stellen in het najaar de premie voor de zorgverzekering vast. Dan weten we weer waar we aan toe zijn en kan het Zorgverzekering Vergelijken 2018 weer beginnen.